Ποιοι είμαστε

Το Gorilla Project είναι μία νεοσύστατη εταιρεία αθλητικού ρουχισμού και συμπληρωμάτων διατροφής με έδρα την Αθήνα. Το brand μας θέλει να παρακινήσει την ατόμικη προσπάθεια του καθενός ξεχωριστά, που δίνει τον προσωπικό του αγώνα για το kaizen "continuous improvement in Japanese" και ταυτόχρονα θέλει να  βάλει το δικό του λίθο σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που γίνεται στις μέρες μας για την διάδοση του υγιεινού μοντέλου ζωής για ψυχική και σωματική ισορροπία.

Σε μια προσπάθεια αποτύπωσης της νοοτροπίας της εταιρείας μας, το logo επιλέχθηκε με βάση ένα πανίσχυρο στοιχείο του ζωικού βασιλείου σε συνδυασμό με ένα διαχρονικό στοιχείο της υγιεινής διατροφής.